Oferta

UWAGA: Kartę zgłoszeniową można pobrać w zakładce „Dokumenty”. W chwili obecnej, ze względu na pandemię koronawirusa i obowiązujące ograniczenia w przemieszczaniu się, w celu zapisania dziecka do przedszkola należy załączoną kartę zgłoszeniową wydrukować, wypełnić, podpisać i jej zdjęcie lub skan wysłać na adres przedszkola: kontakt@przedszkolezklasa.edu.pl. Oryginały dostarczycie Państwo później. Cyfrowa kopia karty zgłoszeniowej będzie traktowana na równi z oryginałem.


OFERTA OD WRZEŚNIA 2020

3-4-5-LATKI

 • opłata stała – 170 zł
 • wyżywienie – 8 zł/dzień

6-LATKI

 • do 12:30 – opłata tylko za wyżywienie (8 zł/dzień)
 • po 12:30 – opłata 1,20 zł za każdą rozpoczętą godzinę (zgodnie z deklaracją w karcie zgłoszeniowej) + opłata za wyżywienie (8 zł/dzień)

PONADTO:

 • odliczenia od kwoty za wyżywienie za zgłaszane nieobecności
 • opłata wpisowa w wysokości 150 zł
 • zniżka dla rodzeństwa – 10% od opłaty stałej (nie od wyżywienia)
 • pierwszy miesiąc – bez opłaty stałej
 • „Poleć znajomemu” – osoba polecająca zapisana w karcie zgłoszeniowej nowego dziecka ma pomniejszoną opłatę stałą za jeden miesiąc o 30 zł

Oferujemy przede wszystkim:

 • profesjonalizm oraz uczciwe podejście do tego, co robimy
 • rodzinną atmosferę
 • możliwość współtworzenia życia przedszkolnego przez dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola
 • wysoką jakość kształcenia

W ramach czesnego oferujemy:

 • zajęcia realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • zajęcia dodatkowe:
  • język angielski – codziennie
  • zajęcia sensoryczno-plastyczne
  • terapia ręki
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia gimnastyczne z elementami gier i zabaw zespołowych
  • religia w „Zerówce”
 • diagnozę logopedyczną na początku roku przedszkolnego i opiekę logopedyczną
 • spotkania z teatrem i muzyką – 1 raz w miesiącu
 • imprezy okolicznościowe, spotkania z przedstawicielami zawodów oraz inne uroczystości
 • spotkania dla rodziców (z psychologiem, dietetykiem, itp.)
 • profilaktykę stomatologiczną dzieci

Całkowita opłata za przedszkole składa się z opłaty stałej oraz opłaty za wyżywienie. Przy zapisie dziecka do przedszkola pobieramy jednorazową opłatę wpisową.

Wpłat należy dokonywać na rachunek nr:

06 8924 0007 0006 0206 2005 0001

w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz okres, za jaki dokonywana jest wpłata.