Oferta

Oferujemy przede wszystkim:

 • profesjonalizm oraz uczciwe podejście do tego, co robimy
 • rodzinną atmosferę
 • możliwość współtworzenia życia przedszkolnego przez dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola
 • wysoką jakość kształcenia

W ramach czesnego oferujemy:

 • zajęcia realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • zajęcia dodatkowe:
  • język angielski – codziennie
  • zajęcia sensoryczno-plastyczne – 2 razy w tygodniu
  • zajęcia muzyczne – 2 razy w tygodniu
  • zajęcia gimnastyczne z elementami gier i zabaw zespołowych – 1 raz w tygodniu
  • religię w „Zerówce”
  • zajęcia taneczne
 • diagnozę logopedyczną na początku roku przedszkolnego i opiekę logopedyczną
 • spotkania z muzyką – 1 raz w miesiącu
 • spotkania z teatrem – 1 raz w miesiącu
 • imprezy okolicznościowe, spotkania z przedstawicielami zawodów oraz inne uroczystości
 • spotkania dla rodziców (z psychologiem, dietetykiem, itp.)
 • profilaktykę stomatologiczną dzieci