Oferta


OFERTA OD WRZEŚNIA 2019

3-4-LATKI

 • opłata stała – 150 zł
 • wyżywienie – 7 zł/dzień

5-6-LATKI

 • do 12:30 – opłata tylko za wyżywienie (7 zł/dzień)
 • po 12:30 – opłata 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (zgodnie z deklaracją w karcie zgłoszeniowej) + opłata za wyżywienie

PONADTO:

 • odliczenia od kwoty za wyżywienie za zgłaszane nieobecności
 • opłata wpisowa w wysokości 120 zł
 • zniżka dla rodzeństwa – 10% od opłaty stałej (nie od wyżywienia)
 • pierwszy miesiąc – bez opłaty stałej
 • „Poleć znajomemu” – osoba polecająca zapisana w karcie zgłoszeniowej nowego dziecka ma pomniejszoną opłatę stałą za jeden miesiąc o 30 zł

Oferujemy przede wszystkim:

 • profesjonalizm oraz uczciwe podejście do tego, co robimy
 • rodzinną atmosferę
 • możliwość współtworzenia życia przedszkolnego przez dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkola
 • wysoką jakość kształcenia

W ramach czesnego oferujemy:

 • zajęcia realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • zajęcia dodatkowe:
  • język angielski – codziennie
  • zajęcia sensoryczno-plastyczne – 2 razy w tygodniu
  • zajęcia muzyczne – 2 razy w tygodniu
  • zajęcia gimnastyczne z elementami gier i zabaw zespołowych – 1 raz w tygodniu
  • religię w „Zerówce”
  • zajęcia taneczne
 • diagnozę logopedyczną na początku roku przedszkolnego i opiekę logopedyczną
 • spotkania z muzyką – 1 raz w miesiącu
 • spotkania z teatrem – 1 raz w miesiącu
 • imprezy okolicznościowe, spotkania z przedstawicielami zawodów oraz inne uroczystości
 • spotkania dla rodziców (z psychologiem, dietetykiem, itp.)
 • profilaktykę stomatologiczną dzieci