Opłaty

Całkowita opłata za przedszkole składa się z opłaty stałej oraz opłaty za wyżywienie. Przy zapisie dziecka do przedszkola pobieramy jednorazową opłatę wpisową.

Wpłat należy dokonywać na rachunek nr:

06 8924 0007 0006 0206 2005 0001

w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka oraz okres, za jaki dokonywana jest wpłata.